آرمان وب؛ تفکر آرمانی، نتیجه آرمانی

انعقاد قرارداد طراحی سایت شرکت

انعقاد قرارداد طراحی سایت شرکت

انعقاد قرارداد طراحی سایت شرکت

یکی از جدیدترین اخبار شرکت آرمان وب در زمینه طراحی سایت می باشد.این خبر درباره انعقاد قرارداد با شرکت واردکننده دستگاه های کیک پزی

است.در تاریخ 94/9/22 انعقاد قرارداد با شرکت وارد کننده دستگاه های کیک پزی مابین کادر شرکت آرمان وب و کارفرما شرکت موردنظر انجام شده است.بر طبق قرارداد و اطلاعاتی که مشتری در اختیار تیم کاری شرکت آرمان وب قرار داده است پروژه طراحی سایت این شرکت برای طراحی قالب سایت آغاز شده است.

مشاوره و آنالیز آرمان وب

استرایگان

به مشاوره نیاز دارید

با خیال راحت تصمیم بگیرید،آرمان وب در کنار شماست
Tell Icon