آرمان وب؛ تفکر آرمانی، نتیجه آرمانی

طراحی سایت شرکت کیان زیست نهاده

شرکت کیان زیست نهاده

نام کارفرما : آقای کسری جاویدان

آدرس وبسایت : www.kianorganic.com

تاریخ شروع پروژه : 1393/10/18

تاریخ راه اندازی : 1393/11/16

تکنولوژی : html 5 , css 3 , jquery 1.02 , bootstrap 

 

طراحی سایت شرکت کیان زیست ارگانیک به عنوان یک نمونه طراحی سایت تولیدی در شرکت طراحی سایت آرمان وب مطرح است که میتوانید با مشاهده این طراحی سایت یک نمونه طراحی سایت شرکتی و هم یک نمونه طراحی سایت تولیدی را مشاهده نمایید.

در ترکیب بندی رنگ ها از رنگ سبز برای این طراحی قالب استفاده شده است که میتوانید با دیدن رنگ سبز بیشتر با موضوع فعالیت شرکت کیان زیست ارگانیک ارتباط برقرار کنید.

 

 

 

مشاوره و آنالیز آرمان وب

استرایگان

به مشاوره نیاز دارید

با خیال راحت تصمیم بگیرید،آرمان وب در کنار شماست
Tell Icon