آرمان وب؛ تفکر آرمانی، نتیجه آرمانی

ثبت دامنه

ثبت دامنه

 شرکت آرمان، دامنه های ملی و بین المللی مورد درخواست مشتری را در زمان انعقاد قرارداد و با ارائه بهترین آنالیز و مشاوره ثبت می نماید.
دامنه به طور کلی به انواع زیر تقسیم می گردد:
a)    دامنه های ملی: تمامی کشورهای دنیا دارای دامنه هایی مخصوص کشور خودشان می باشند. مثلا دامنه های ایران شامل .ir, .co.ir, .ac.ir, .org.ir و ... می باشد. برخی از دامنه های ملی نیاز به ارسال مدارک ثبتی برای ثبت دامنه دارند.
b)    دامنه های بین المللی: بسیاری از دامنه ها، مخصوص کشورهای خاصی نمی باشد و از تمام کشورها قابل ثبت است. معروف ترین دامنه که .com می باشد از این دست است. دامنه های .co, .net, .org, .info و ... نیز جزء این دسته می باشند.
انتخاب صحیح دامنه به طوری که کوتاه و گویا باشد و دارای خصیصه هایی باشد که به سئو سایت شما هم کمک کند نیازمند رعایت اصولی است که ممکن است بسیاری از افراد یا شرکت ها رعایت ننمایند. آرمان وب به شما اطمینان می دهد که بهترین دامنه ها را با رعایت تمام اصول حرفه ای برای شما ثبت نماید.

 

تعرفه قیمت ثبت انواع دامنه (یکساله)

نام دامنه ir. co.ir. com. co. net. org. info.
قیمت به تومان 15/000 45/000 55/000 1/55/000 55/000 55/000 75/000

 

مشاوره و آنالیز آرمان وب

استرایگان

به مشاوره نیاز دارید

با خیال راحت تصمیم بگیرید،آرمان وب در کنار شماست
Tell Icon