آرمان وب؛ تفکر آرمانی، نتیجه آرمانی

تنظیم RSS در ربات تلگرام

تنظیم ‏RSS‏ در ربات تلگراماعمال دستورات به ربات تلگرام نیازمند یک سرور است که ما از سرور سایت Tbotify استفاده میکنیم در مقاله قبل ساخت ربات تلگرام را آموختیم حال در این مرحله تنظیمات مربوط به اعمال RSS سایت در ربات تلگرام را فرا میگیرید.

پس از ساخت ربات تلگرام تنها کافیست به سراغ  اکانت @TbotifyBotدرتلگرام برویم یا از طریق سایت Tbotifyتنظیمات خود را اعمال کنید.

تنظیم ربات در اکانت TbotifyBot

ابتدا با اکانت @TbotifyBotدر تلگرام اینکار را انجام میدهیم که از طریق آدرس زیر هم  میتوانیم به اکانتTbotifyBotدسترسی پیدا کنیم:

https://telegram.me/TobtifyBot

ربات تلگرام

ابتدا Start  را زده و در ادامه دستور /helpرا ارسال می کنیم.

ربات تلگرام

که برای اضافه کردن ربات برای اعمال تنظیمات نیازمند این هستید که در انتهای دستور /addbotتوکن مربوط به ربات تلگرام را ارسال کنید.( دقت کنید که باید بین دستور و tokenیک فاصله ایی قرار گیرد) مانند تصویر بالا

بعد از وارد کردن ربات در سرور Tbotifyبه سراغ اکانتی که برای ربات تلگرام خود ساخته اید می رویم و ادامه مراحل را از آنجا ادامه میدهیم.

با دستور /helpتمامی دستوراتی که برای اعمال دستورات به ربات تلگرام  احتیاج است همراه با توضیحات نشان داده شده است.

با دستور /addcommandمیتوانید یک دستور جدید برای ربات تلگرام خود ایجاد کنید که اگر نوع آن را از نوع Feedانتخاب کنید پس از آن باید نام RSS وب سایتی که از آنجا مقالات را درج میکند را وارد کنید (مانند تصاویر زیر)

ساخت ربات تلگرام

دستور در ربات تلگرام

RSS سایت در ربات تلگرام

اعمال تنظیمات در سایت Tbotify

از آدرس زیر وارد سایت میشویم توکن مربوط به ربات تلگرام خود را وارد میکنیم و دستوارت لازم را در سایت را اعمال می کنیم.

http://tbotify.com

اعمال تنظیمات در سایت ‏Tbotify

اعمال تنظیمات در سایت ‏Tbotify

 

مشاوره و آنالیز آرمان وب

استرایگان

به مشاوره نیاز دارید

با خیال راحت تصمیم بگیرید،آرمان وب در کنار شماست
Tell Icon