آرمان وب؛ تفکر آرمانی، نتیجه آرمانی

طراحی سایت روان (Liquid Design)

طراحی سایت روان یا طراحی سایت ریسپانسیوروش ها و تکنیک های متفاوتی برای طراحی ساختار وب سایت وجود دارد, طراحی سایت روان  و طراحی سایت ثابت از تکنیک های  طراحی سایت است. که در زمان طراحی سایت , طراح باید یکی از روش ها یا تلفیقی از هردو را انتخاب کند.

اما انتخاب طراحی سایت روان چه تفاوت ها و چه مزایای برای دارندگان وب سایت دارد؟

حتما تا به حال شده است کهسایت های مختلفی را از وسیله های گوناگونی چک کرده باشید به عنوان مثال ممکن است سایتی را از طریق موبایل, تبلت ,مانیتورهای wideو یا لپ تاپ باز کنید آیا همه ی این ها ظاهر یکسانی را به شما نشان میدهند یا هنگامی که با دستگاه های متفاوت یک سایت را باز میکنید ظاهر سایت بهم ریخته و درهم و برهم است؟

طراحی سایت روان نام دیگر آن طراحی سایت ریسپانسیو(Responsive) است که در طراحی سایت های ریسپانسیو ظاهر سایت منطبق بر نوع دستگاه تنظیم میشود و ظاهر سایت دار بهم خوردگی نمیشود.

طراحی سایت ثابت

اما تفاوت طراحی سایت روان یا ریسپانسیو با طراحی سایت ثابت در چیست و علت منطبق نشدن ساختار سایت با دستگاه های مختلف در چیست؟ دلیل این موضوع این است که در طراحی سایت ثابت اندازه ها  بر اساس پیکسل درنظر گرفته میشوند و مقادیری که به صورت پیکسل بیان میشوند در تمامی دستگاه ها اندازه ی ثابتی دارد اما اندازه های دستگاه ها با یکدیگر متفاوت هستند به عنوان مثال کسی که با موبایل یک سایت طراحی ثابت را باز میکند اندازه ها برای آن بسیار بزرگ و بهم ریخته دیده میشود زیرا اندازه ها به پیکسل داده شده است.

طراحی سایت روان

اما در طراحی سایت روان یا طراحی سایت ریسپانسیو اندازه ها به درصد داده میشود و زمانی که در دستگاه های مختلف سایت باز میشود اندازه ها چون با درصد هستند خودشان را با صفحه نمایش دستگاه منطبق کرده و ظاهر سایت دچار بهم خوردگی نمیشود.

طراحی ریسپانسیو

مشاوره و آنالیز آرمان وب

استرایگان

به مشاوره نیاز دارید

با خیال راحت تصمیم بگیرید،آرمان وب در کنار شماست
Tell Icon