آرمان وب؛ تفکر آرمانی، نتیجه آرمانی

تفاوت پرتال با طراحی سایت

تفاوت پرتال با طراحی سایتپرتال و طراحی سایت چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و دلایل استفاده از هرکدام از آنها چیست؟ در هنگام طراحی هرکدام از آنها چه چیزهایی حائض اهمیت است؟

 پرتال ها کاربر محور هستند و نیازهای کاربران همیشه در اولویت برای آنهاست, پرتال ها اغلب برای سازمان ها و ارگان های بزرگ طراحی و تولید میشوند که میخواهند از این طریق نیازهای کاربران خود را تامین کنند.

پرتالهای مختلفی در این زمینه وجود دارند به عنوان مثال پرتال های آموزشی که جنبه های آموزشی یک ارگان یا موسسه را تامین میکنند که در واقع پرتال ها به صورت برنامه های تحت وب هستند.

اما وب سایت ها بیشتر موضوع محور هستند و روی موضوعات مختلف متمرکز میشوند.

از نظر مردم عادی فرقی بین پرتال و سایت گذاشته نمیشود اما در حقیقت این دو مقوله بایکدیگر تفاوت بسیار دارند. پرتال ها  دروازه های ورود به بانک های اطلاعاتی هستند که این اطلاعات به صورت های پراکنده از هر موضوع مشخصی وجود دارند به همین دلیل است که در پرتال ها بخشی به عنوان Directoryقرار داده میشود که دسترسی به این اطلاعات را طبقه بندی کند و سهولت در انتخاب اطلاعات را سرعت ببخشد.

امکاناتی که اغلب در پرتال ها تعبیه میشود شامل :پست الکترونیکی, گفتگوی آنلاین با کارشناسان مربوطه, انجمن های مختلف و ... همگی در پرتالها وجود دارند.

امروزه با گستردگی طراحی سایت و پرتال سازی ها, سایت های بسیاری را میبینیم که به صورت پرتال تهیه شده اند ولی اغلب مردم متوجه تفاوت ها نمیشوند دلیل آن هم این است که در گذشته, سایت ها اغلب جنبه ی معرفی و نمایش اطلاعات را داشته اند و برای داشتن امکانات بیشتر نیازمند طراحی های پرتالی میشده اند اما امروزه میبینیم که درطراحی سایتهای مختلف امکاناتپرتال ها هم تعبیه شده اند.

پرتالها جنبه های متفاوتی دارند که جنبه ی درآمد زایی آنها از طریق تبلیغات تامین میشوند.

 

مشاوره و آنالیز آرمان وب

استرایگان

به مشاوره نیاز دارید

با خیال راحت تصمیم بگیرید،آرمان وب در کنار شماست
Tell Icon